Minister neemt acties voor meer vrouwen in politiek en bestuur

Door het actief sturen op de werving en selectie van vrouwelijke kandidaten wil minister Ollongren de man-vrouw verhouding in openbaar bestuur beter in balans brengen. Het streven is dat in de toekomst tussen de 40 en 60% van de functies in politiek en bestuur door vrouwen bekleed wordt. Dat schrijft minister Ollongren (BZK) vandaag in een beleidsreactie aan de Tweede Kamer.

‘In het jaar dat we 100 jaar vrouwenkiesrecht vieren, is het belangrijk om ook stil te staan bij de vertegenwoordiging van vrouwen in het openbaar  bestuur. Een goede balans tussen mannen en vrouwen versterkt de herkenbaarheid, de kwaliteit van de besluitvorming en onze democratie. Ik ben blij om te zien dat er steeds meer vrouwen kiezen voor een loopbaan in de politiek en bestuur. Ik hoop dat deze vrouwelijke rolmodellen inspirerend zijn voor jongere vrouwen, zodat we de komende jaren tot een nog betere man-vrouw verhouding komen. Daarom werk ik de komende tijd aan voorwaarden die het meedoen in de politiek zo laagdrempelig en toegankelijk mogelijk maken voor iedereen’, aldus Ollongren.

Trend: meer vrouwen in het openbaar bestuur

De afgelopen eeuw zien we een gestage toename van het aantal vrouwen dat actief is in de politiek en bestuur. Het huidige kabinet telt inmiddels meer dan 40% vrouwelijke bewindspersonen. Ook het aandeel vrouwelijke burgemeesters en raadsleden is de laatste jaren flink toegenomen.
Wel zien we de stijging de laatste jaren stagneren. Zo is er sinds 2017 een afname van het aantal vrouwelijke Kamerleden en gedeputeerden. Ook zijn er grote verschillen tussen gemeenten en tussen provincies. Zo ligt bijvoorbeeld in Zoeterwoude het percentage vrouwelijke raadsleden sinds 2018 boven de 50%. Er zijn echter ook gemeenten waar het aandeel vrouwelijke raadsleden onder de 20% ligt en het bestuur alleen uit mannen bestaat.

Actief werven

Door actief te sturen op het werven en uitnodigen van vrouwelijke kandidaten voor de functies van burgemeester, minister en Commissaris van de Koning wil minister Ollongren de man-vrouw verhoudingen bevorderen. Ook zet ze in op een meer inclusieve selectie en selectieprocedures. Het doel is dat na de volgende Tweede Kamer verkiezingen in 2021 en de gemeenteraadsverkiezingen van 2022 het aantal mannen en vrouwen in deze functies beter in balans is. Ollongren: ‘Deze ambitie kan ik alleen samen met anderen realiseren. Het is aan politieke partijen om te beslissen wie zij op hun kandidatenlijst plaatsen. Het is aan de kiezers om te beslissen op wie zij stemmen. Het is aan raadsleden een burgemeesterskandidaat voor te dragen en aan de Commissaris van de Koning om daarover te adviseren. Dit is een gezamenlijke verantwoordelijkheid.’

Daarnaast wil de minister beter kijken naar de belemmeringen die vrouwen ervaren en specifieke behoeften die er zijn bij het werken als gemeenteraadslid of kamerlid. Bijvoorbeeld door coaching of intervisie.