Internetconsultatie wetsvoorstel aanscherping beloningsregels voor de financiële sector

Het ministerie van Financiën heeft een internetconsultatie geopend over het wetsvoorstel nadere beloningsmaatregelen financiële sector. Die moeten ervoor zorgen dat perverse prikkels verbonden aan beloningen in de financiële sector worden tegengegaan en het vertrouwen in de financiële sector wordt vergroot. Dat schrijft minister Hoekstra in een brief aan de Tweede Kamer. Via deze internetconsultatie kunnen burgers, bedrijven en maatschappelijke organisaties kennis nemen van de maatregelen en input leveren.

Zo mogen aandelen die deel zijn van de vaste beloning, pas na vijf jaar worden verkocht. Financiële ondernemingen, zoals banken en verzekeraars, zijn straks ook verplicht om bij hun beloningsbeleid meer rekening te houden met hun maatschappelijke positie door van tevoren stakeholders te betrekken bij beloningsvoorstellen. Daarnaast moeten financiële ondernemingen verantwoording afleggen over de verhouding van de beloningen tot hun maatschappelijke functie.

Na een maatschappelijke consultatie en voorlichting van de Afdeling advisering van de Raad van State wordt afgezien van het plan om bestuurders bij banken die staatssteun ontvangen te verplichten om een gedeelte van hun vaste beloning terug te betalen, een zogeheten claw back.

Belangstellenden kunnen reageren via https://www.internetconsultatie.nl/wetsvoorstelnaderebeloningsmaatregelenfinsector in de periode van 5 juli tot en met 30 augustus. Reacties worden alleen gepubliceerd als de inzender daarmee instemt.