Nieuwe burgemeester in Beekdaelen

De heer E. Geurts (Eric) is benoemd tot burgemeester van Beekdaelen. De benoeming gaat in op 22 augustus 2019.   

De heer Geurts (49 jaar) is lid van de PvdA. Hij was tot voor kort lid van Gedeputeerde Staten van Limburg. Op dit moment is de heer mr. drs. G.A.A. Verkerk (VVD) waarnemend burgmeeester van Beekdaelen.

De gemeente Beekdaelen is per 1 januari 2019 ontstaan door samenvoeging van de gemeenten Nuth, Onderbanken en Schinnen.