Oproep aan vakantiegangers: Don’t look Away bij kindersekstoerisme

De campagne Don’t look Away in de strijd tegen kindersekstoerisme is vandaag opnieuw gelanceerd nu de zomervakantie weer voor veel mensen is aangebroken. De campagne is bedoeld om reizigers bewust te maken van het fenomeen kindersekstoerisme, zodat ze daarvan melding kunnen maken op www.meldkindersekstoerisme.nl. Vakantiegangers, zakenreizigers en mensen die werken in de reisbranche zijn in het buitenland belangrijke extra ‘ogen en oren’ voor politie en Openbaar Ministerie (OM) in de opsporing van verdachten van seksueel misbruik van vaak kwetsbare kinderen in het buitenland.

Don’t look Away bij kindersekstoerisme

Kindersekstoerisme is het reizen naar een andere locatie om daar kinderen te misbruiken.
En daar misbruik van maken in de zin van dat bijvoorbeeld door armoede makkelijk overgegaan kan worden tot het hebben van seks met minderjarigen.
En dat zijn niet alleen maar de mensen die op reis zijn, op vakantie zijn. Dat zijn ook mensen die op zakenreis zijn. Dat zijn mensen die voor korte of lange termijn verblijven in het buitenland.
Het gaat erom dat mensen die naar een locatie gaan waar ze kinderen kunnen misbruiken.
Omdat de situatie zich daar gewoon veel makkelijker zich voordoet.

Als Nederlandse mensen in het buitenland een misdrijf plegen dus bijvoorbeeld zich schuldig maken aan kindermisbruik dan kunnen wij dat in Nederland vervolgen.
Wij kunnen daar natuurlijk niet onderzoek doen.
Dan zijn we afhankelijk van buitenlandse politiediensten die informatie aan ons verstrekken.
Of van Nederlandse mensen die dingen gezien hebben en dat ook bij ons melden.
Dus wij hebben allerlei puzzelstukjes uit het buitenland nodig.
Om te komen tot al die gegevens waarvan we op een gegeven moment kunnen zeggen...
"Nu hebben we voldoende bewijs dat iemand het gedaan heeft."
En gaan we dat aan de rechter voorleggen.

Jullie zijn de ogen en oren van de Nederlandse politie in het buitenland.
Hoe klein de informatie ook is  en hoe ernstig je ook twijfelt of het waardevol is hetgeen je denkt te willen melden meld het gewoon.

Omdat: alles is een puzzelstukje.
Als je ziet dat er kinderen mogelijk misbruikt worden.
Als er rare verhoudingen zijn tussen kinderen en volwassen mannen.
Als u dat in het buitenland ziet.
Meld het. Meld het. Meld het.

Bijvoorbeeld westerse mannen die veelvuldig kinderen aanspreken in de buurt van een hotel, in de stad.
Of mannen die gedurende je vakantie twee of drie keer met andere kennelijk lokale kinderen zich ophouden bij het zwembad.
Dat zijn dingen waarvan je denkt: "Hé, dit klopt niet."
En dat moet je echt melden.

Want dan kunnen wij al die puzzelstukjes bij elkaar brengen.
En dat betekent dat die kinderen niet meer in die situatie zitten dat ze misbruikt worden.
En dat de daders ook gestraft worden voor hun daden.

De campagne Don’t look Away duurt tot 1 september 2019 en wordt gecoördineerd door Defence for Childeren-ECPAT. Bij de campagne zijn verder betrokken reisbranche-organisatie ANVR, verschillende touroperators, andere kinderrechtenorganisatie (Terre des Hommes, Plan Nederland en Free a Girl), de politie, het OM, de Koninklijke Marechaussee, de Nationaal Rapporteur Mensenhandel en Seksueel Geweld tegen kinderen en het ministerie van Justitie en Veiligheid.

Liaisons tegen kindersekstoerisme

Minister Grapperhaus van Justitie en Veiligheid heeft eerder deze maand aan de Tweede Kamer geschreven dat de bestrijding van kindersekstoerisme opnieuw tegen het licht is gehouden. Gezien internationale ontwikkelingen is het zaak om flexibel te zijn in de aanpak. Dit betekent dat er nu in Manilla, de hoofdstad van de Filipijnen, een liaison van de politie is geplaatst met als taakaccent aanpak kindersekstoerisme in de regio van zes landen in Zuidoost-Azië. Daarnaast zal een strategische liaison vanuit Zoetermeer gaan werken om bij te dragen aan de ontwikkeling van de aanpak in zogeheten opkomende landen. Dat zijn vooral landen in Afrika en Zuid-Amerika waar kindersekstoerisme steeds meer opduikt.

Het (lokale) netwerk van liaisons heeft al eerder geleid tot identificeren en ontzetten van slachtoffers. In de bestrijding van kindersekstoerisme is voor de politie en het OM de samenwerking met buitenlandse partners en (lokale) NGO’s van belang. De inzet van liaisons leidt praktisch tot een soepeler en meer voortvarende internationale informatie-uitwisseling en meer lokale bewustwording voor de aanpak van kindersekstoerisme.