Internetconsultatie subsidieregeling STAP-budget

Op internet is de Conceptsubsidieregeling STAP-budget gepubliceerd.

Het doel van het leer- en ontwikkelbudget voor de stimulans van de arbeidsmarktpositie (kort: STAP-budget) is om, aanvullend aan andere inspanningen vanuit de overheid en private partijen, de beroepsbevolking duurzaam inzetbaar te houden op de arbeidsmarkt. Dit is mogelijk door gerichte post-initiële scholing te stimuleren en toegankelijk te maken door een financiële tegemoetkoming te bieden.

U bent van harte uitgenodigd via www.internetconsultatie.nl uw reactie op de conceptregeling  STAP-budget te geven. De einddatum van de consultatie is 16  augustus 2019.