Subsidieregeling sanering varkenshouderijen later opengesteld

De Subsidieregeling sanering varkenshouderijen (Srv) bevindt zich nog in het goedkeuringstraject van staatssteun van de Europese Commissie en wordt daarom later opengesteld dan voorzien. Dat heeft minister Carola Schouten van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) besloten. Om stoppende varkenshouders ruim de gelegenheid te geven om zich goed voor te bereiden op deelname aan de regeling, opent de inschrijving in het najaar, in plaats van in augustus, zoals eerder was voorzien. Zodra de staatssteungoedkeuring verkregen is, kan de Srv definitief worden gemaakt.

Het doel van de regeling is het op korte termijn verminderen van geuroverlast in veedichte gebieden. Varkenshouderijlocaties die geuroverlast voor omwonenden veroorzaken en die willen stoppen, kunnen in aanmerking komen voor subsidie.

Proces

Nadat de Europese Commissie staatssteungoedkeuring heeft gegeven, wordt de definitieve regeling in de Staatscourant gepubliceerd. Deze stappen zijn onderdeel van het proces om de regeling open te kunnen stellen. Om varkenshouders voldoende tijd te geven om een zorgvuldige afweging te maken, zit er enige tijd tussen publicatie in de Staatscourant en openstelling van de Srv. Op dit moment is het goedkeuringstraject van staatssteun door de Europese Commissie nog lopende, waardoor publicatie van de Srv in de Staatscourant nog niet mogelijk is. Zoals eerder dit jaar omschreven in de Kamerbrief Concept Subsidieregeling sanering varkenshouderijen (Srv), was de openstelling van de Srv voorzien op 15 augustus. De regeling zal naar verwachting in het najaar voor een periode van zes weken worden opengesteld voor inschrijvingen. Dan kunnen Varkenshouders zich via de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland aanmelden voor de regeling. Op het moment dat de goedkeuring van de Europese Commissie er is, kan de verdere planning definitief worden vastgesteld.

Subsidie

In de Srv staat omschreven dat varkenshouderijlocaties die geuroverlast veroorzaken en waarvan de eigenaren overwegen om te stoppen een subsidie kunnen ontvangen, bestaande uit enerzijds een marktconforme financiële vergoeding voor het varkensrecht en anderzijds een subsidie voor het waardeverlies van de stallen. De hoogte van de subsidie voor de varkensrechten wordt enkele dagen voorafgaande aan de openstelling van de Srv vastgesteld op basis van de dan geldende marktprijs. Het Rijk stelt €180 miljoen euro beschikbaar voor de regeling.

Op Rijksoverheid.nl is meer informatie te vinden over de regeling en het Programma Sanering en Verduurzaming Veehouderij.