Benoeming directeur generaal Europese Samenwerking bij Buitenlandse Zaken

Mr. drs. A.J.I. (Anita) van den Ende wordt directeur-generaal Europese Samenwerking bij het ministerie van Buitenlandse Zaken. De ministerraad heeft ingestemd met de voordracht op voorstel van minister Ollongren van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. De benoeming gaat in op 1 oktober 2019.

Anita van den Ende is momenteel directeur Financiële Markten en plaatsvervangend thesaurier-generaal bij het ministerie van Financiën. Daarvoor was zij directeur Klimaat, Lucht en Geluid en plaatsvervangend directeur-generaal Milieu en Internationaal bij het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. Eerder vervulde ze bij het ministerie van Economische Zaken diverse managementfuncties, waaronder directeur Mededinging en Consumenten en directeur Europa, Mededinging en Consumenten.

Anita van den Ende studeerde Economie en Rechten aan de Universiteit Leiden.

Deze benoeming is tot stand gekomen via de procedure voor de topmanagementgroep van de Algemene Bestuursdienst.