Benoeming bestuursvoorzitter CAK

Mevrouw D. (Daniëlle) van der Vliet wordt per 1 september 2019 bestuursvoorzitter van het CAK. De afgelopen periode was ze waarnemend bestuursvoorzitter. Van der Vliet is sinds september 2018 lid van de raad van het bestuur van het CAK. Daarvoor vervulde zij verschillende bestuurlijke rollen bij de Rabobank. Daniëlle van der Vliet studeerde Nederlands Recht aan de Rijksuniversiteit Groningen.

Het CAK is een publieke dienstverlener die in opdracht van de overheid regelingen uitvoert zoals het vaststellen en innen van de eigen bijdrage op grond van de Wet langdurige zorg (Wlz) of het voor gemeenten vaststellen en innen van de eigen bijdrage op grond van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo).