Benoeming Gemeenschappelijk Hof van Justitie

De Rijksministerraad heeft besloten de heer mr. W.J.A.M. van Brussel als een bijzonder lid op grond van artikel 37 lid 3 van de Rijkswet Gemeenschappelijk Hof voor te dragen, op voorstel van de minister Dekker voor Rechtsbescherming, mede namens zijn ambtgenoten van Aruba, Curaçao en Sint Maarten. De benoeming is voor de duur van drie jaar en gaat in op de datum waarop het Koninklijk Besluit wordt ondertekend.

De heer Van Brussel is op dit moment raadsheer bij de Centrale Raad van Beroep.