Benoeming advocaat-generaal op Sint Maarten

De heer mr. drs. R.H. den Haan wordt advocaat-generaal voor het Openbaar Ministerie op Sint Maarten. De Rijksministerraad heeft besloten hem voor te dragen op voorstel van minister Grapperhaus van Justitie en Veiligheid, mede namens zijn ambtgenoten van Curaçao en Sint Maarten. De benoeming gaat in op 1 oktober 2019.

De heer Den Haan (1974) is op dit moment (senior-)officier van justitie bij het parket Midden-Nederland.