Ministerraad stemt in met herindeling gemeenten Haaren en Eemsdelta

De ministerraad heeft op voorstel van minister Ollongren van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties ingestemd met twee herindelingsvoorstellen. In de provincie Groningen willen de gemeenten Appingedam, Delfzijl en Loppersum samen de nieuwe gemeente Eemsdelta vormen. In de provincie Noord-Brabant wil de gemeente Haaren worden opgeheven en de vier kernen van de gemeente samenvoegen met de omliggende gemeenten Boxtel, Oisterwijk, Tilburg en Vught.

Nieuwe gemeente Eemsdelta

In de provincie Groningen zijn gemeenten al langer bezig met het versterken van het lokaal bestuur en zijn de afgelopen jaren al meerdere gemeenten gefuseerd. Het initiatief voor de nieuwe gemeente Eemsdelta komt van de gemeenten Appingedam, Loppersum en Delfzijl zelf. Als een nieuwe, grotere gemeente kunnen zij beter en krachtiger inspelen op de maatschappelijke opgaven in de regio, zoals toekomstbestendige zorg en binden van jongeren. Het proces om tot een herindelingsadvies te komen is zorgvuldig doorlopen en hierbij zijn ook de inwoners, bedrijven en instellingen betrokken en geïnformeerd. Met breed maatschappelijk en regionaal draagvlak voor de samenvoeging is het herindelingsadvies unaniem in alle drie de gemeenteraden vastgesteld. 

Splitsing Haaren (NB)

Door de splitsing van gemeente Haaren worden de kernen Esch, Haaren, Biezenmortel en Helvoirt onderdeel van meer toekomstbestendige gemeenten in de regio. Ook in de vijf betrokken Brabantse gemeenten (naast de op te heffen gemeente Haaren, de ontvangende gemeente Boxtel, Oisterwijk, Vught en Tilburg) is het proces zorgvuldig doorlopen. Met peilingen, bewonersavonden en onderzoeken zijn inwoners betrokken. Daaruit blijkt veel steun te zijn onder de inwoners voor de splitsing. Ook de raden van de vijf gemeenten hebben unaniem ingestemd.

De ministerraad heeft ermee ingestemd het wetsvoorstel voor advies aan de Raad van State te zenden. De tekst van het wetsvoorstel en van het advies van de Raad van State worden openbaar bij indiening bij de Tweede Kamer. Het kabinet streeft naar invoering van deze herindeling per 1 januari 2021.