Minister Grapperhaus spreekt met EU-collega’s over de staat van de rechtstaat

Minister van Justitie en Veiligheid Grapperhaus heeft afspraken gemaakt met de Belgische, Franse, Duitse, Italiaanse, Spaanse en Luxemburgse justitieministers over de bescherming van de rechtsstaat binnen de Europese Unie. De ministers en vertegenwoordigers van de zgn. Vendome-groep kwamen bijeen op het Binnenhof op uitnodiging van Grapperhaus en sloten de bijeenkomst af met een gezamenlijk statement.

“Het goed functioneren van de rechtstaat is een randvoorwaarde voor een open democratie en bescherming van de Europese grondrechten. Vertrouwen in de overheid, openbare instellingen, waaronder het rechtsstelsel, is cruciaal voor het functioneren van de democratie in de EU”, aldus Grapperhaus.

De nieuwe Europese Commissie maakt plannen om de rechtstaat in Europa te versterken. In hun gezamenlijke verklaring spreken de ministers uit dat zij, en alle andere EU justitieministers, een verplichting en verantwoordelijkheid hebben om de rechtstaat in hun lidstaten te handhaven en een belangrijke rol vervullen in dit proces.

Grapperhaus: “In verschillende Europese lidstaten staat de rechtstaat onder druk. Daarom is het belangrijk ministers van justitie met elkaar spreken over de juridische kant van goede waarborgen van de rechtstaat.”

Daarnaast spraken de ministers over de bestrijding van seksueel kindermisbruik, met de nadruk op snelle verwijdering van online materiaal. Elk land heeft een afzonderlijke aanpak. In de verklaring committeren de ministers zich ook aan een Europese aanpak, zowel offline als online, van seksueel kindermisbruik.

Ten slotte spraken de ministers ook over de cruciale rol die instanties als Eurojust spelen in de strijd tegen de georganiseerde misdaad en corruptie. Ze benadrukten het belang van voldoende middelen voor deze instanties, zodat zij onverminderd hun werk op het veiligheidsterrein kunnen voortzetten.