Douane versterkt organisatie met resultaten onderzoeken integriteit

RTL Nieuws heeft aandacht voor het integriteitsonderzoek ‘Als de prooi de jager pakt’. Integriteit is cruciaal voor de Douane; het is een absolute voorwaarde om ons werk goed te kunnen doen. Daarom werkt de Douane graag mee aan (wetenschappelijke) onderzoeken rond dit thema. De inzichten die deze opleveren, helpen onze organisatie verder te verbeteren.

Zo verleende de Douane de afgelopen jaren medewerking aan een onderzoek van het Wetenschappelijk Onderzoeks- en Documentatie Centrum (onderdeel van het ministerie van J & V). Hierbij ging het om de relatie tussen georganiseerde criminaliteit en integriteitsschendingen binnen vier overheidsdiensten: politie, Douane, Koninklijke Marechaussee en FIOD. De onderzoekers kwamen tot de conclusie dat er geen aanwijzingen zijn dat het aantal integriteitsschendingen de afgelopen jaren significant is toegenomen. Een tweede voorbeeld is een diepgaand onderzoek van de Erasmus Universiteit in opdracht van de Rotterdamse Driehoek-Plus (gemeente, Openbaar Ministerie, politie en Douane). In dit geval lag de focus op het ondermijningsbeeld in de haven van Rotterdam. De resultaten van deze beide onderzoeken zijn meegenomen in het integriteitsbeleid van de Douane.

In de begeleidingscommissie van het onderzoek ‘Als de prooi de jager pakt’ ontstond discussie over,onder meer, de gekozen methodiek. De Douane heeft toen voorgesteld om een externe wetenschappelijke validatie te laten uitvoeren. De onderzoekers hebben zelf besloten hun onderzoek te stoppen.

Zie ook de brief die minister Grapperhaus hierover stuurde aan de Tweede Kamer.