Bouwen sociale koopwoning aantrekkelijker

De grens voor een sociale koopwoning in een bestemmingsplan wordt gekoppeld aan de NHG-kostengrens. Zo kunnen gemeenten meer starters en middeninkomens duurzaam aan een koopwoning helpen. Daarnaast wordt gekeken hoe die sociale koopwoningen vervolgens ook op de lange termijn betaalbaar en beschikbaar blijven voor starters en middeninkomens.

De bovengrens voor een sociale koopwoning ligt nu op 200.000 euro, de NHG-kostengrens ligt vanaf 2020 op 310.000 euro. Die grens wordt gelijkgetrokken. De maatregel wordt opgenomen in de Omgevingswet. Het voorstel sluit aan op onderzoek van Platform 31 naar sociale koop en de handhaving daarvan en wordt aangekondigd in de reactie op het onderzoek van het Kadaster naar het prijseffect op woningen door aankopen van particuliere beleggers. Uit het onderzoek blijkt dat in buurten waar veel beleggers woningen kopen de prijzen hoger liggen. De hogere prijzen zijn mogelijk niet het gevolg van de aanwezigheid van beleggers maar van de aantrekkelijkheid van de buurt. Minister Ollongren van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties heeft de rapporten en de reactie naar de Kamer gestuurd.  

Versterken positie starters en middeninkomens

Sociale koop is voor gemeenten een manier om meer koopwoningen voor starters en middeninkomens te bouwen en te behouden. Dit is een van de maatregelen om de positie van deze groepen ten opzichte van particuliere investeerders te versterken. Zodat ook zij sneller een betaalbaar huis kunnen vinden.

De maatregel is in lijn met de maatregelen die tijdens Prinsjesdag aangekondigd zijn om sneller en betaalbaardere woningen te bouwen en de positie van starters en middeninkomens te versterken. Zo wordt vanaf 2020 de woningbouwimpuls van 2 miljard euro ingezet. Daarnaast wordt onder andere gekeken naar de mogelijkheid om een zelfbewoningsplicht van bestaande koopwoningen in te voeren en zijn er een aantal maatregelen voor de huurmarkt aangekondigd. Ook zijn er initiatieven gestart om bij het verstrekken van hypotheken meer rekening te houden met flexibele arbeidscontracten.