Regeling sanering varkenshouderijen in november open voor deelname

Varkenshouders die zelf aangeven te willen stoppen, worden daarbij geholpen door de Subsidieregeling sanering varkenshouderij (Srv). De subsidieregeling draagt bij aan het verminderen van de geuroverlast, aan het verbeteren van de leefomgeving en het terugdringen van schadelijke stoffen zoals ammoniak en stikstof. Vanaf 11 oktober kunnen varkenshouders de regeling inzien en zich gaan voorbereiden op deelname. Minister Carola Schouten schrijft dit vandaag in een brief aan de Tweede Kamer.

Minister Schouten: “Met deze regeling, waar het kabinet 180 miljoen voor uittrekt, zetten we  samen met provincies, gemeenten en de sectorpartijen een duidelijke stap in het verbeteren van de leefomgeving in veedichte gebieden door het beperken van geuroverlast. Toekomstgerichte varkenshouders die juist willen doorgaan en verduurzamen kunnen binnenkort een beroep doen op een tweede regeling die ziet op innovatie en investering gericht op brongerichte emissiebeperking. Zo slaan we meerdere slagen tegelijk: we ondersteunen varkenshouders die willen stoppen, we stimuleren verdere verduurzaming van de varkenshouderij en we verbeteren de leefomgeving rond deze bedrijven.” 

Gebiedsgerichte aanpak

De Srv is een goed voorbeeld van een regeling die de overlast aanpakt op plekken waar deze het grootst is. In dit geval zijn dat de concentratiegebieden Zuid en Oost van de Meststoffenwet, (Oost-Brabant, Noord-Limburg, stukken van Gelderland en Overijssel en een klein stuk Utrecht) waar de meeste varkens gehouden worden. Het varkensrecht van stoppende boeren wordt opgekocht en uit de markt genomen. Hierdoor zal het aantal varkens in Nederland afnemen. De gemeente biedt varkenshouders begeleiding en advies in de voorbereiding op deelname aan de regeling. Provincies en gemeenten werken hierbij nauw samen.

Marktconforme vergoeding

Met de Srv ontvangen varkenshouderijen een marktconforme financiële vergoeding voor het varkensrecht, naast een vergoeding voor het waardeverlies van de stallen. De hoogte van de vergoeding voor het varkensrecht wordt enkele dagen voorafgaande aan de openstelling van de subsidieregeling, vastgesteld op basis van de dan geldende marktprijs. Varkenshouders mogen na deelname aan deze regeling geen nieuwe varkenshouderij meer starten.

Deelname

De regeling is vanaf 11 oktober in te zien in de Staatscourant. De beslissing om te stoppen heeft enorme impact op het leven van een boer. Om varkenshouders voldoende tijd te geven voor een zorgvuldige afweging en goede voorbereiding, zit er enige tijd tussen publicatie in de Staatscourant en openstelling van de Srv op 25 november 2019. De inschrijving voor deelname aan de regeling opent op 25 november 2019 en loopt tot 15 januari 2020. Geïnteresseerde varkenshouders kunnen via hun gemeente meer informatie en begeleiding krijgen in de voorbereiding op deelname. De aanmelding na openstelling verloopt via de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO), op hun website is dan informatie te vinden. Ook op Rijksoverheid.nl is meer informatie te vinden.