Benoeming lid Raad voor de rechtspraak

Mevrouw mr. A.A.E. (Areane) Dorsman treedt per 1 januari 2020 toe als rechterlijk lid van de Raad voor de rechtspraak. De ministerraad heeft op voorstel van minister Dekker voor Rechtsbescherming besloten haar voor te dragen voor benoeming.

Mevrouw Dorsman (1959) is op dit moment rechterlijk bestuurslid bij het Gerechtshof ’s Hertogenbosch. Daarvoor was zij teamvoorzitter handelszaken, waarnemend sectorvoorzitter civiel recht en bestuurslid bij de rechtbank Amsterdam. Van 2004 tot en met 2012 was zij rechter in Amsterdam, waar zij daarvoor als rechter-in-opleiding haar gerechtelijke loopbaan begon.

Met de beoogde benoeming is mevrouw Dorsman het vierde lid van de Raad. Zij volgt mr. Sterk op. Overige leden zijn mr. Naves (voorzitter), drs. Arnoldus en mevrouw mr. Rappa-Velt.