Justitie en Veiligheid focust tijdens netwerkdag op 'wat ons bindt'

Voor het derde jaar op rij organiseerde het ministerie van Justitie en Veiligheid dit jaar een of meer netwerkdagen voor JenV-organisaties in het hele land. JenV’ers van het CJIB tot de Raad voor de Kinderbescherming en van COA tot IND én de samenwerkende partners (zoals wijkteams en gemeenten) gingen in workshops actief op zoek naar mogelijkheden om hun samenwerking verder te optimaliseren.
 

Deelnemers aan de workshop van de politie zetten hun argumenten op een rij.

De laatste van de vier dagen van deze ‘Tour van Verbinding 2019’ vond op woensdag 9 oktober plaats. En het was ‘volle bak’ in Leeuwarden. Bij de opening in het auditorium van het CJIB waren al bijna 150 collega’s van meer dan tien organisaties aanwezig. Later werden dat er nog meer.

Kennismaken en kennis delen

Justitieorganisaties uit de noordelijke provincies Friesland, Groningen en Drenthe, maar ook collega’s van gemeenten, veiligheidshuizen en het ministerie deelden ervaringen én dilemma’s in concrete workshops. Ook tijdens de plenaire opening, de lunchperiode en de afsluiting werd kennisgemaakt en kennis gedeeld. Twee rode draden: je kunt het niet alleen als (justitie)organisatie, en dat hoeft ook niet. En: er is soms een verschil tussen je werk goed doen en het goede doen.

Over de grens kijken

Tijdens de openingssessie benadrukte onder anderen secretaris-generaal Siebe Riedstra hoe leerzaam het is als je over de grenzen van je eigen organisatie heen kunt kijken. Dat bleek ook uit de concrete casus die Wij!Groningen  en het actiecentrum (Veiligheidshuis) daarna presenteerden over een jongeman met multiproblematiek: als alle betrokken organisaties los van elkaar werken, raak je al snel het overzicht kwijt. Werk je steeds met de persoon als uitgangspunt en trek je daarin samen op, dan ontstaan overzicht en duidelijkheid.

Uiteindelijk draait het op deze netwerkdagen om het leggen van praktische verbindingen voor samenwerken. In twee workshoprondes gingen de deelnemers met elkaar in gesprek over bestaande samenwerkingsvraagstukken binnen de brede JenV-organisatie. Een kleine greep uit het aanbod:

Cor en het CJIB

Gastheer CJIB, overigens genomineerd voor Overheidsorganisatie van het jaar, had een workshop opgezet over schuldenaanpak met oog voor de klant. Aan de hand van de concrete, aangrijpende casus van Cor speelden de deelnemers een spel waarbij ieder groepje een afdeling van het CJIB vertegenwoordigde. Doel: deelnemers, niet gehinderd door enige kennis van het reilen en zeilen bij het CJIB, te laten komen met frisse, nieuwe denkrichtingen bij het zoeken naar oplossingen. ‘Wat zou je willen doen?’ en ‘Wat heb je daarvoor nodig?’, vroegen de spelleiders steeds. In de praktijk blijkt het nog niet zo eenvoudig voor iemand met een complexe schuldenproblematiek een goede oplossing te vinden, maar er werd flink gebrainstormd. Daarbij bleef steeds de mens centraal staan.

Hekel aan afschuiven

De workshop van de politie ging over het goede durven doen. In groepen zetten de deelnemers onderwerpen op een rij die hun frustraties opleverden in de samenwerking met andere organisaties. Op een ander groot vel papier maakten ze een overzicht van wensen en kansen. Vervolgens kreeg ieder item op de lijsten een score. Veruit de hoogste frustratiescore werd toegekend aan het afschuiven van verantwoordelijkheden tussen én binnen organisaties. De grootste kans zagen deelnemers in het opbouwen van wederzijds vertrouwen door bij elkaar in de keuken te kijken en meer te netwerken.

Terug in de maatschappij

Een team van de reclassering en de gemeente Assen sprak over de samenwerking tussen justitie en het sociaal domein bij de terugkeer van (zeden)delinquenten in de maatschappij. Maatschappelijk een zeer gevoelig thema, dat daardoor ook bij de uitvoering en samenwerking vaak met de nodige hobbels gepaard gaat. Oplossingen liggen volgens de aanwezigen vooral in het vroegtijdig inseinen van alle betrokkenen, vooral de gemeente waarnaar de delinquent aan het einde van zijn detentie of tbs zal terugkeren. Ook per casus met elkaar blijven praten en niet alleen digitaal informatie delen, werd als een kans genoemd om de processen voor betrokkene, instanties én omgeving goed te laten verlopen.

Op naar 2020!

De kracht van de netwerkbijeenkomst bleek ook dit jaar weer dat je van de ene in de andere nieuwe connectie rolt. Elkaar leren kennen leidt tot begrip en vertrouwen, broodnodige elementen van een goede samenwerking. Streven is de uitkomsten van toekomstige bijeenkomsten nog concreter te maken in de vorm van pilots en projecten, en nog meer partners te betrekken.