Nederland zet zich in voor een toekomst zonder honger

Met het ‘Netherlands Food Partnership’ (NFP) zet Nederland stappen om wereldwijde voedselzekerheid een stap verder te brengen. Vandaag op World Food Day hebben het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) en het ministerie van Buitenlandse Zaken (BZ) het NFP gelanceerd; een nieuwe beweging die partijen helpt bij het uitwerken van ideeën en projecten die naar zero hunger en een beter voedselsysteem leiden.

Het NFP is een belangrijke stap richting het behalen van het Sustainable Development Goal 2 (SDG2) - Zero Hunger in 2030. Nederland is koploper op het gebied van landbouwinnovatie, water en voedselketens. Daarnaast heeft Nederland een uitstekende internationale reputatie en is in een goede positie om een bijdrage te leveren aan duurzame voedselzekerheid en daarmee aan SDG2. Samen met de partijen gaat het NFP aan de slag om een idee uit te werken en kennis met elkaar te delen. Zo worden er proeftuinen gecreëerd om ervaringen te delen met de buitenwereld.

SeedNL

Een voorbeeld van waar ervaringen samenkomen is bijvoorbeeld SeedNL. Een samenwerkingsverband tussen het ministerie van LNV, het ministerie van BZ en brancheorganisatie Plantum om in ontwikkelingslanden de lokale kwaliteit en kennis van zaden te versterken. Uiteindelijk moet hierdoor de productiviteit van lokale boeren verbeteren, zodat zij meer mensen kunnen voeden.

World Food Day

De lancering van het NFP vond plaats op World Food Day tijdens het high-level professionals event ‘Circular Food Systems for Food Security’ in Ede. Een evenement waar naast minister Schouten van LNV ook Sean de Cleene (World Economic Forum), Wiebe Draijer (CEO Rabobank) en Carola van Rijnsoever (Ambassadeur Duurzame Ontwikkeling) een bijdrage leverden op het gebied van innovatieve voedselsystemen, bodemgezondheid en het terugdringen van voedselverliezen.

World Food Day is een internationale bewustwordingsdag die in 1979 in het leven is geroepen door de Verenigde Naties om aandacht te vragen voor voedselzekerheid. In Nederland wordt de invulling gedaan door het ministerie van LNV en BZ en Dutch Food Week in samenwerking met diverse programmapartners.