Staatssecretaris Tamara van Ark bezoekt Waalbrug: testlocatie van verwijdermethoden chroom-6

Op woensdagmiddag 16 oktober bracht staatssecretaris Tamara van Ark van Sociale Zaken en Werkgelegenheid een werkbezoek aan de Waalbrug in Nijmegen. Op de Waalbrug zijn 12 methoden getest om chroom-6-houdende verf te verwijderen. Chroom-6 is in het verleden veel gebruikt. Daarom is er meer kennis nodig over het veilig en efficiënt bewerken en verwijderen van verven met chroom-6. Naast staatssecretaris Van Ark namen vertegenwoordigers van grote rijksopdrachtgevers en hun opdrachtnemers deel aan het werkbezoek.

De Waalbrug als lab voor veilig werken met chroom-6

Jaarlijks werken meer dan 900.000 werkenden in de Europese Unie met chroom-6. Deze stof is verwerkt in verven op bouwwerken en vervoersmiddelen zoals bruggen, treinen, trams, vliegtuigen en vuurtorens. Chroom-6 is nuttig omdat het roestvorming (corrosie) tegengaat en kleur aan verf geeft, maar kan bij blootstelling verschillende ziekten veroorzaken, zoals kanker, longziekten en eczeem. De laatste jaren is de bewustwording rondom deze risico’s gegroeid.

"Werken met een gevaarlijke stof mag nooit ten koste gaan van de veiligheid of gezondheid van werkenden. Daarom laat ik me graag voorlichten over de verschillende manieren waarop hier op de Waalbrug verf met chroom-6 is verwijderd, hoe je dat zo veilig mogelijk kunt doen. Dit onderzoek is enorm belangrijk. Ik kijk daarom uit naar de presentatie van de uitkomsten door Rijkswaterstaat."
Staatssecretaris Tamara van Ark

Toen Rijkswaterstaat de stof vorig jaar mei aantrof in de verflaag op de Waalbrug, werd het renovatieproject dan ook direct gestaakt. Want hoe verwijder je chroom-6-houdende verf op veilige wijze? Om die vraag te beantwoorden is de Waalbrug ingezet als proeftuin om de effecten van de verschillende methodieken voor verwijdering te testen. De resultaten hiervan worden gebruikt om het openbare beheersregime chroom-6, opgesteld door Rijkswaterstaat, Rijksvastgoedbedrijf en ProRail, aan te scherpen. In de proeftuin zijn 12 methodes getest.

Vergroot afbeelding De Waalbrug
Op de Waalbrug zijn 12 methoden getest om chroom-6-houdende verf te verwijderen.

Campagne Veilig werken met gevaarlijke stoffen

Chroom-6 is niet de enige gevaarlijke stof waar veel Nederlandse werknemers mee te maken krijgen. Zo brengen ook houtstof, kwartsstof, diesel- en lasrook gezondheidsrisico’s mee. In totaal heeft 1 op de 6 werknemers te maken met potentieel gevaarlijke stoffen. Om het belang van veilig werken met deze stoffen onder de aandacht te brengen, is het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid de campagne Veilig Werken met Gevaarlijke Stoffen gestart. Er worden netwerk- en informatiebijeenkomsten georganiseerd, het ministerie voert online campagne en er worden werkbezoeken georganiseerd, waarvoor staatssecretaris Van Ark betrokken ondernemers uitnodigt om kennisuitwisseling en innovatie te bevorderen.