Wachttijd DUO fors omlaag

Uit nieuwe cijfers van de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) blijkt dat de wachttijd voor telefonisch contact in de afgelopen 3 jaar is teruggebracht tot onder de norm van 8 minuten. Ook is er bij DUO, ondanks het aantal toegenomen studenten en oud-studenten, een sterke terugloop van het telefooncontact te zien. In de bijlagen is het verloop over de laatste drie jaren te zien.

Bijlage 1: grafiek gemiddelde wachttijd telefonie DUO

  • In de grafiek wordt per maand de gemiddelde wachttijd telefonie op de 1e lijn weergegeven voor 2017, 2018 en 2019 (tot en met september).
  • In 2019 is afgesproken dat de gemiddelde wachttijd een norm van maximaal 8 minuten heeft.
  • Met uitzondering van de eerste twee maanden van 2019 is de gemiddelde wachttijd ruim onder de afgesproken norm van maximaal 8 minuten gebleven. In de eerste maanden van 2019 heeft de focus gelegen op het inlopen van achterstanden.
  • De gemiddelde wachttijd voor telefonisch contact met DUO is in 2019 sterk gedaald ten opzichte van 2018 en 2017.

Bijlage 2: grafiek aanbod telefonie DUO

  • Ondanks het toenemende aantal studenten en oud-studenten bij DUO is het aantal ontvangen telefoontjes (in de eerste negen maanden) in 2019 ten opzichte van dezelfde periode in 2017 en 2018 afgenomen.
  • Eind april 2018 is het nieuwe systeem voor studiefinanciering ge├»mplementeerd. Studenten kunnen in dat nieuwe systeem veel meer zelf regelen. Daardoor krijgt DUO aanzienlijk minder vragen via telefoon, e-mail en sociale media.