Oproep nominaties Joke Smitprijs 2019

Minister Ingrid van Engelshoven (Emancipatie) doet een oproep om kandidaten voor te dragen voor de Joke Smitprijs 2019. Deze regeringsprijs gaat elke twee jaar naar personen of organisaties die zich inzetten op het gebied van vrouwenemancipatie. Op 11 december 2019 zal de Joke Smitprijs worden uitgereikt in Almere. Het gaat om twee prijzen, een oeuvreprijs en een aanmoedigingsprijs.

Oeuvre

De oeuvreprijs gaat naar een persoon of initiatief, die een succesvolle, fundamentele bijdrage levert of heeft geleverd aan de positie van vrouwen in de Nederlandse samenleving, gedurende een langere tijd. De winnaar van de oeuvreprijs, die bepaald wordt door de jury, ontvangt een kunstwerk en een bedrag van €10.000.

Aanmoediging

Voor de aanmoedigingsprijs komen personen of initiatieven in aanmerking die zich recentelijk hebben ingezet om een inspirerende/succesvolle bijdrage te leveren aan het verbeteren van de positie van vrouwen in Nederland. De aanmoedigingsprijs is een publieksprijs en wordt bepaald door een online verkiezing. Aan deze prijs is een bedrag van €1000 verbonden.

Joke Smit

De prijs is vernoemd naar feminist, politica en journalist/publicist Joke Smit (1933 – 1981). Met haar artikel ‘Het onbehagen bij de vrouw’ (1967), gaf ze 52 jaar geleden het startsein voor de tweede feministische golf in Nederland.

Nomineren

Kandidaten aandragen voor de Joke Smitprijs 2019 (een persoon, initiatief of organisatie) kan iedereen vanaf nu doen tot 10 november 2019 via www.jokesmitprijs.nl

Jury

De jury bestaat uit Rahma el Mouden (voorzitster; onderneemster), Liza Mügge (universitair hoofddocente politicologie), Jelle Havermans (docent en kunstenaar), Madeleijn van den Nieuwenhuizen (onderzoekster en columniste) en Milou Deelen (journaliste).

2017

In 2017 is de oeuvreprijs uitgereikt aan Gloria Wekker. Een jury onder leiding van Eva Jinek koos Gloria Wekker vanwege haar langdurige strijd voor de verbetering van de positie van zwarte vrouwen in Nederland. Volgens de jury heeft Wekker een cruciale bijdrage geleverd aan het onderwijzen en stimuleren van studenten, journalisten, activisten en andere geïnteresseerden op het gebied van gender en etniciteit.