Benoeming advocaat-generaal Hoge Raad

Mr. dr. D.J.M.W. Paridaens wordt advocaat-generaal in de sectie strafrecht van het parket bij de Hoge Raad der Nederlanden. De ministerraad heeft besloten haar voor te dragen op voorstel van minister Dekker voor Rechtsbescherming. De benoeming gaat in op 1 maart 2020.

Mevrouw Paridaens (1959) is op dit moment plaatsvervangend advocaat-generaal bij de Hoge Raad. Hiervoor was ze vicepresident/senior raadsheer bij het Gerechtshof in Amsterdam. Zij heeft een grote staat van dienst als wetgevingsambtenaar, als wetenschapper en rechter op het gebied van onder andere het (internationale) strafrecht.