Herinneringsmedailles Vredesoperaties uitgereikt

Voor hun inzet voor vredesoperaties over de hele wereld hebben 21 politieagenten, 12 leden van de Koninklijke Marechaussee en 10 civiele experts vandaag de Herinneringsmedaille Internationale Missies ontvangen. De in totaal 43 medailles zijn uitgereikt door minister Sigrid Kaag voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking, korpschef van de politie Erik Akerboom, plaatsvervangend Commandant der Strijdkrachten luitenant-generaal Onno Eichelsheim en Commandant Koninklijke Marechaussee luitenant-generaal Hans Leijtens.

Beeld: Ministerie van Justitie en Veiligheid

De herinneringsmedailles worden in dit gezamenlijke verband voor het elfde jaar op rij uitgereikt, vandaag in de Nieuwe Kerk in Den Haag. De gedecoreerde functionarissen hebben bijgedragen aan meer veiligheid en stabiliteit in landen als Mali, Oekraïne, Kosovo, Somalië en Afghanistan. Ze helpen onder meer bij de aanpak van grensoverschrijdende, georganiseerde criminaliteit, aan het versterken van lokaal gezag, en de opbouw van de rechtstaat.

Alle kinderen onder de 16 jaar van de gedecoreerde functionarissen hebben een kindermedaillon ontvangen voor hun steun vanuit het thuisfront.