Digitaliseringsmissie Singapore komt op stoom

Een Nederlandse delegatie vanuit de overheid en het bedrijfsleven, is momenteel op bezoek bij de ‘Singapore Week of ‘Innovation and Technology’ en het ‘Fintech Festival’. De delegatie staat onder leiding van Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties Raymond Knops. Het doel is om te leren van de beschikbare technologie en zo veel mogelijk Nederlandse en Singaporese bedrijven met elkaar in contact te brengen, om tot nieuwe samenwerkingsverbanden en contracten te komen.

De delegatie bestaat uit vijf deelmissies van ‘Startup Missie’, ‘Partners in Blockchain’ en de Ministeries van Economische Zaken en Klimaat, Justitie en Veiligheid en Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Speciaal voor deze delegaties is vanuit het Rijksdienst Voor Ondernemend Nederland (RVO) een missie georganiseerd en een Holland Tech Paviljoen neergezet. Deze is vanmiddag door de minister geopend. Het paviljoen dient komende week op de beurs als ontmoetingsplaats voor de buitenlandse- en Nederlandse bedrijven.

De delegatie biedt ook ruimte aan grotere bedrijven. Zo werd op de eerste dag de start bekrachtigd van een project tussen de ‘Maritime and Port Authority of Singapore’ en de ‘Port of Rotterdam’. Doel van dit project is uitwerken van standaarden, voor een ‘interoperable and negotiable electronic Bill of Lading’. Binnen dit project wordt de gezamenlijke mogelijkheid onderzocht, om elektronische eigendomsrechten van scheepsladingen over te dragen. Dit ongeacht de onderliggende technologieën.

Naast de twee hoofdevents, worden ook diverse instanties bezocht. Op dinsdag bezoekt de minister de Hollandse School. Dit is de grootste Nederlandse basisschool in het buitenland. Kinderen van groep 7 krijgen hier een ‘digiles’ over zelfredzaamheid en grondrechten die de veiligheid in de digitale wereld waarborgen. Daarnaast wordt een bezoek gebracht aan de ‘Government Technology Agency of Singapore’. Dit is de overheidsorganisatie verantwoordelijk voor de digitale transformatie van de publieke sector.

Singapore heeft sinds 2014 de ambitie om de eerste ‘smart nation’ ter wereld te worden. Die ambitie is groter dan de toepassing van ICT voor stedelijke problemen alleen; innovatie is ook een middel om nieuwe economische kansen te benutten. Door een tekort aan arbeidskrachten, zet het land daarnaast sterk in op digitale technologieën zoals robotica en kunstmatige intelligentie. Singapore is met deze ambities een voorbeeldland en interessante samenwerkingspartner voor Nederland.