Voornemen tot verdere intensivering na digitaliseringsmissie Singapore

Afgelopen dagen bezocht een Nederlandse digitaliseringsmissie vanuit de overheid en het bedrijfsleven de ‘Singapore Week of ‘Innovation and Technology’ en het ‘Fintech Festival’ (SFFxSWITCH). Daar werden door de zestigkoppige delegatie veel nieuwe contacten gelegd en kennis opgedaan. Het formele deel van de missie is woensdagavond afgesloten, met een aantal deals, maar vooral ook het voornemen tot intensivering van de samenwerking met Singapore.

Op overheidsniveau gaat een gezamenlijke werkgroep aan de slag om digitaliseringsvraagstukken op te lossen, met name als het gaat om de dienstverlening in de publieke sector. Singapore is op dit gebied zeer vooruitstrevend en bereid om kennis te delen. ‘Port of Rotterdam’ is samen met de ‘Maritime Port Authority of Singapore’ een project gestart om gezamenlijke standaarden te ontwikkelen, waarmee het mogelijk moet worden om digitaal de eigendomsrechten van ladingpapieren over te dragen. Daarmee kan een enorme papierstroom van handelsdocumenten, tussen de beide havens, gedigitaliseerd worden. In afstemming met ‘UN/CEFACT’ kan dit als basis voor een globale standaard gaan dienen.

Het Nederlands platform voor adresserings-, navigatie- en locatie gebaseerde diensten ‘UNL’, realiseerde in een nieuwe samenwerking een startkapitaal van 2 miljoen Euro. Met dit bedrag gaan zij verdere groei realiseren. Daarnaast werd een samenwerking met ‘OpenNodes’ gerealiseerd, om de Singaporese en Nederlandse blockchain ecosystemen met elkaar te verbinden. Beide partijen gaan ook kennis delen en gezamenlijke blockchainprojecten ontwikkelen. ‘Opennodes’ is een digitaal platform van bedrijven en overheid, ondersteund door de Singaporese ‘IMDA’.

De delegatie stond onder leiding van Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties Raymond Knops; “Deze missie is een springplank voor verdere samenwerking tussen Nederland en Singapore. We kunnen als Nederland veel leren van de innovatie in dit land, met name als het gaat om de organisatie van de digitalisering van de overheid. Met de ervaringen van deze missie wil ik, samen met andere leden van het kabinet, de schouders zetten onder de verdere digitalisering van onze overheidsdiensten. Met respect voor de Nederlandse grondrechten en privacy en een belangrijke rol voor startup bedrijven die de innovatie verder stimuleren.”

De digitaliseringsmissie was gericht op het snijvlak van digitale overheid, veiligheid en economie en bestond uit meerdere deelmissies van ‘Partners for international business Blockchain’, ‘Startup Missie’ en de Ministeries van Economische Zaken en Klimaat, Justitie en Veiligheid, Buitenlandse Zaken en Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.