Benoeming plaatsvervangend secretaris-generaal bij SZW

Drs. K. (Krista) Kuipers wordt plaatsvervangend secretaris-generaal bij het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. De ministerraad heeft ingestemd met de voordracht op voorstel minister Knops van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. De benoeming gaat in op 18 november 2019.

Krista Kuipers is op dit moment directeur Financieel Economische Zaken bij het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Daarvoor was zij raadadviseur bij het ministerie van Algemene Zaken. Eerder vervulde ze verschillende leidinggevende functies bij de directies Curatieve Zorg en Financieel Economische Zaken bij het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport.

Krista Kuipers studeerde Bestuurskunde aan de Rijksuniversiteit Leiden.