Benoeming bestuurslid Autoriteit Consument & Markt

Drs. M. (Manon) Leijten wordt bestuurslid bij de Autoriteit Consument & Markt (ACM). De ministerraad heeft ingestemd met de voordracht op voorstel minister Wiebes van Economische Zaken en Klimaat. De benoeming gaat in per 2 maart 2020. 
 

Manon Leijten werkte de afgelopen zesenhalf jaar als secretaris-generaal  bij het ministerie van Financiën. Eerder was zij van 2011 tot 2013 directeur generaal Algemene Bestuursdienst bij het ministerie van Binnenlandse zaken en Koninkrijksrelaties en daarvoor was zij van 2008 tot 2011 directeur Financieel Economische Zaken bij het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Manon Leijten studeerde bedrijfseconomie aan de Erasmus Universiteit Rotterdam. 

Het ACM-bestuur bestaat naast Manon Leijten uit Cateautje Hijmans van den Bergh en Martijn Snoep. 
Manon Leijten is de opvolger van Henk Don. De benoeming is tot stand gekomen op basis van de procedure van de Algemene Bestuursdienst.