Inschrijving Subsidieregeling sanering varkenshouderijen geopend

Varkenshouders in veedichte gebieden kunnen zich vanaf maandag 25 november bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl) aanmelden voor deelname aan de Subsidieregeling sanering varkenshouderijen (Srv). Door deel te nemen aan de regeling kunnen zij een vergoeding ontvangen voor het laten doorhalen van hun varkensrecht en daarmee hun bedrijf beëindigen. Ook ontvangen boeren een vergoeding voor het waardeverlies van de stallen. De Srv draagt in eerste instantie bij aan het verminderen van de geuroverlast en aan het verbeteren van de leefomgeving, maar ook aan het terugdringen van uitstoot van stoffen zoals ammoniak.

Minister Schouten: “Samen met varkenshouders staan we voor een belangrijke opgave: het verduurzamen én toekomstbestendig maken van de varkenssector. Voor boeren die doorgaan komt er begin volgend jaar een regeling gericht op innovatie en het terugbrengen van emissies van stoffen. Varkensboeren in veedichte gebieden die willen stoppen, ondersteunen we waar mogelijk. Zo brengen we de geuroverlast terug en stimuleren we verdere verduurzaming van de varkenshouderij.”

Veedichte gebieden

Intensieve varkenshouderij levert in bepaalde gebieden van Nederland geuroverlast op. Daarom kunnen alleen varkenshouders in deze veedichte gebieden gebruik maken van de regeling. De veedichte gebieden bevinden zich in het concentratiegebied Oost en Zuid van de Meststoffenwet (Noord-Brabant, Limburg, Gelderland, Overijssel en Utrecht). De selectie van deelnemers wordt gebaseerd op de geurscore van het bedrijf, deze moet aan een minimale geurscore voldoen. Vervolgens geldt: hoe hoger de geurscore, hoe groter de kans dat de varkenshouder aanspraak kan maken op subsidie. De geurscore wordt berekend door een extern bedrijf.

Verloop

Na sluiting van de inschrijvingsperiode wordt onder de aanmeldingen een selectie gemaakt van varkenshouders die met de regeling van start kunnen gaan. Varkenshouders ontvangen uiterlijk drie maanden na sluiting van de openstellingsperiode uitsluitsel over hun deelname. In het voorjaar van 2020 gaat het afbouwen plaatsvinden. Begeleiding vanuit gemeentes is mogelijk. Er is vervolgens acht maanden de tijd om de varkens af te voeren en mest op te ruimen. Na 14 maanden moeten de stallen zijn gesloopt en mag op de locatie van het bedrijf geen intensieve veehouderij meer plaatsvinden.

Meer informatie

De inschrijving is geopend vanaf 25 november tot en met 15 januari. Geïnteresseerde varkenshouders kunnen via de website van RVO.nl, Rijksoverheid.nl en hun gemeente meer informatie en begeleiding krijgen in de voorbereiding op deelname. De aanmelding verloopt via RVO.nl