Voorkom illegale handel in voorwerpen van beschermde planten en dieren en lever ze in

Vandaag is bij het RVO kantoor in Den Haag het eerste Nederlandse inleverpunt voor voorwerpen van beschermde planten en dieren geopend. Ivoren beeldjes, producten van slangenleer of koraal kunnen daar vanaf nu worden ingeleverd. Deze of soortgelijke producten kunnen via een erfenis of als souvenir uit het buitenland in het bezit komen van mensen. Handel in deze voorwerpen is meestal verboden. Daarom heeft minister Schouten van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) besloten om een inleverpunt te faciliteren. Mensen die van dit soort voorwerpen af willen kunnen deze voortaan inleveren of opsturen.

Om te voorkomen dat voorwerpen van beschermde planten en dieren (onbedoeld) illegaal op de markt komen openden Donné Slangen (directeur Natuur bij LNV) samen met Christiaan van der Hoeven (Wereld Natuur Fonds) en Ed Fransen (International Fund for Animal Welfare) vandaag het eerste inleverpunt. Het ministerie van LNV, het Wereld Natuur Fonds en het International Fund for Animal Welfare krijgen regelmatig vragen van mensen over wat zij kunnen doen met bijvoorbeeld een stukje ivoren slagtand dat zij niet (meer) willen hebben en niet verkocht mag worden. Het bezit van deze voorwerpen is vaak niet strafbaar, maar de handel erin mogelijk wel. Om deze mensen een uitkomst te bieden heeft minister Schouten van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit besloten om een inleverpunt te faciliteren. Ingeleverde voorwerpen worden voor educatieve doeleinden gebruikt of vernietigd. 

Waar kunnen voorwerpen ingeleverd worden?

Tijdens kantooruren kunnen voorwerpen worden achtergelaten in de inleverbak bij het RVO kantoor op de Prinses Beatrixlaan 2, 2595 AL Den Haag. Opsturen kan ter attentie van ‘RVO Afdeling Inbeslaggenomen Goederen (IBG)’ naar hetzelfde adres. Het inleveren van voorwerpen gebeurt altijd op vrijwillige en anonieme basis.

CITES

Ruim 180 landen hebben afspraken gemaakt over het internationaal duurzaam verhandelen van beschermde dieren en planten in het CITES verdrag. Het doel: voorkomen dat een soort sterk in aantal daalt of in het wild uitsterft door internationale handel. Via het inleverpunt wordt de eventuele illegale verkoop van voorwerpen van beschermde dieren en planten voorkomen. Met oog op het eerder ingestelde verbod op de verkoop van ruw ivoor (zoals een stuk slagtand) biedt de inleverbak een oplossing om daar op goede wijze afstand van te doen.