Nieuwe Chief Nursing Officer ministerie VWS

Per 1 januari 2020 wordt prof. dr. Bianca Buurman benoemd als nieuwe Chief Nursing Officer (CNO) bij het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS). Vanuit haar expertise adviseert de CNO de bewindslieden van VWS gevraagd en ongevraagd over de positie van verpleegkundigen.

Buurman (1977) is hoogleraar Acute Ouderenzorg aan de Faculteit der Geneeskunde van de Universiteit van Amsterdam. Ze combineert het hoogleraarschap met haar functie van lector Transmurale Ouderenzorg aan de Hogeschool van Amsterdam (HvA). Ze volgt prof. dr. Marieke Schuurmans op, die de afgelopen jaren met veel deskundigheid en betrokkenheid de rol van CNO heeft vervuld.