Pilot brede beveiligingsaanpak gemeenten van start

Het ministerie van Binnenlandse Zaken lanceert vandaag de pilot integrale beveiligingsplannen voor gemeenten. Met behulp van experts op het gebied van integrale beveiliging gaan Almelo, Berkelland, Breda, Dalfsen, Gooise Meren, Haarlemmermeer, Saba, Tiel, Tilburg en Venlo de komende maanden aan de slag met diverse onderdelen van hun beveiliging. Zo wil het ministerie gemeenten ondersteunen bij de ontwikkeling van een brede beveiligingsaanpak voor de eigen organisatie.

Brede aanpak voor beveiliging

In de pilot worden onder andere de weerbaarheid van de organisatie, informatiebeveiliging, veiligheid van gebouwen onder de loep genomen. De veiligheid van objecten en personen, ambtenaren, bestuurders en bezoekers van het gemeentehuis, veilig en integer werken en de continuïteit van bedrijfsvoering worden doorgelicht. De opgedane kennis en ervaring maakt gemeenten slagvaardiger tegen ondermijnende invloeden en oneigenlijke druk. Deze brede aanpak is gekozen om niet alleen het bestuur, maar de organisatie als geheel weerbaar te maken.

Samenwerken aan een modelaanpak

De gedeelde lessen uit de pilot worden vastgelegd in een modelaanpak. Na afloop van de pilot kunnen andere gemeenten de aanpak gebruiken als gids voor het beveiligingsbeleid van hun gemeente. Aan de hand van een 0-meting krijgen ze straks inzicht in de sterke en zwakke punten van hun beveiligingsbeleid. De modelaanpak biedt de gemeenten ook een handelingsperspectief op maat. Hierin staan concrete stappen om de losse onderdelen van het beveiligingsbeleid met elkaar te verbinden en zo het beveiligingsniveau te verhogen.

Weerbaar openbaar bestuur

Minister Knops staat voor een weerbare overheid:

“Ondermijning van lokaal bestuur schaadt het vertrouwen in de overheid. Veilig werken is een basisvoorwaarde voor het goed functioneren van het openbaar bestuur. Politieke ambtsdragers en gemeenteambtenaren moeten hun publieke taak kunnen uitvoeren in een veilige werkomgeving, vrij van ongewenste beïnvloeding of bedreiging.”