Staatssecretaris van Financiën, drs. M. Snel biedt ontslag aan

De staatssecretaris van Financiën, drs. M. Snel, heeft woensdag 18 december 2019 de Koning verzocht hem ontslag te verlenen als staatssecretaris van Financiën. Dit heeft het Kabinet van de Koning medegedeeld.

De Koning heeft dit ontslag op voordracht van de minister-president verleend, onder dankbetuiging voor de vele en gewichtige diensten door de staatssecretaris aan hem en het Koninkrijk bewezen. Minister van Financiën, mr. W.B. Hoekstra, zal de taken van de staatssecretaris overnemen.