Dick Schoof benoemd tot secretaris-generaal JenV

Drs. H.W.M. (Dick) Schoof wordt secretaris-generaal bij het ministerie van Justitie en Veiligheid. De ministerraad heeft ingestemd met het voorstel van minister Knops van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. De benoeming gaat in op 1 maart 2020.

©Ministerie van Justitie en Veiligheid

“Ik ben blij dat er snel een opvolger gevonden is. En ik ben blij dat het Dick geworden is. Hij brengt veel ervaring met zich mee. Ik heb er alle vertrouwen in dat hij samen met de collega’s op het departement de ingezette veranderingen en verbeteringen nog verder zal brengen.”

 reageert secretaris-generaal Siebe Riedstra op de benoeming van Dick Schoof.

Dick Schoof zegt vereerd te zijn:

“Toen ik ruim een jaar geleden vertrok bij JenV had ik natuurlijk niet verwacht dat ik zo snel weer terug zou zijn. Een jaar bij de AIVD is kort. Ik ben blij en vereerd binnenkort als SG te kunnen beginnen. Een prachtige kans bij een prachtig departement. Waar, zo weet ik uit ervaring, zo veel goede mensen iedere dag werken aan het rechtvaardiger en veiliger maken van de samenleving. Ik kijk er enorm naar uit iedereen te ontmoeten.”

Dick is momenteel directeur-generaal van de Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (AIVD) bij het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Daarvoor was hij Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid bij het ministerie van Justitie en Veiligheid. Eerder was hij onder andere directeur-generaal Politie bij hetzelfde ministerie, directeur-generaal Veiligheid bij het ministerie van BZK, hoofddirecteur van de Immigratie en Naturalisatie Dienst (IND) en plaatsvervangend secretaris-generaal van het ministerie van Justitie. Hij studeerde Planologie aan de Universiteit van Nijmegen.

Deze benoeming is tot stand gekomen via de procedure voor de topmanagementgroep van de Algemene Bestuursdienst.