Adviescollege Veiligheid Groningen van start

Op 17 december heeft minister Eric Wiebes (Economische Zaken en Klimaat) het Adviescollege Veiligheid Groningen (ACVG) geïnstalleerd. Doel van het adviescollege is dat het bijdraagt aan de veiligheid van Groningers in het aardbevingsgebied. Het onafhankelijke ACVG doet dat door, gevraagd en ongevraagd, de minister van EZK (verantwoordelijk voor veiligheid) en de minister van BZK (verantwoordelijk voor de versterking) te adviseren over kaders en normen voor de veiligheid van gebouwen. Deze adviezen gaan ook over de implementatie van de veiligheid en versnelling van de versterkingsoperatie. Uitvoerbaarheid en doeltreffendheid in de praktijk maken integraal deel uit van de adviezen, evenals nieuwe bouwkundige en seismische inzichten en ervaringen.  

Het adviescollege bestaat vooralsnog uit vier leden, inclusief de voorzitter. De leden hebben deskundigheid op alle relevante terreinen. Voorzitter van het ACVG is vice-admiraal b.d. Wim Nagtegaal, die brede ervaring meebrengt uit tal van leidinggevende functies bij de Koninklijke Marine en op het ministerie van Defensie waar hij tot 2012 intensief betrokken was bij het oplossen van complexe vraagstukken in de krijgsmacht. Daarna was hij vijf jaar lid van de raad van bestuur van TNO.

De technisch organisatorische invalshoek komt van ing. Jan Kees de Pagter, van huis uit een weg- en waterbouwkundige, die brede leidinggevende ervaring heeft opgedaan bij grote bouw- en onderhoudsorganisaties, als Koninklijke Volker Wessels Stevin. Hij is ook technisch lid van de Tijdelijke Commissie Mijnbouwschade Groningen en goed bekend met de problematiek in Groningen.

Inhoudelijk bouwkundige deskundigheid brengt prof. dr. ir. Jan Rots in. Hij is hoogleraar constructiemechanica aan de TU in Delft en al jaren actief bij bouwkundige vraagstukken in Groningen. Hij heeft diepgaande kennis van de principes van kracht, vervorming en spanningen hun effect op gebouwen. Hij werkte bij TNO en TU Delft aan 3D-computermodellenvoor simulatie van constructiegedrag..

Prof. dr. Ellen Giebels is psycholoog en hoogleraar aan de Universiteit Twente, gespecialiseerd in menselijke reacties en sociale interacties in situaties met een hoog risico en hoge inzet. Zij brengt expertise in op het gebied van omgaan met crises en veerkracht van de mens en de sociale context en beleving van risico's. Ze werkt veel voor overheden in binnen- en buitenland, zo deed zij onderzoek naar het functioneren van de overheid na MH17.

Eerste werkzaamheden

Het adviescollege verwacht op korte termijn de eerste adviesaanvraag van de Rijksoverheid. Ondertussen inventariseert het college de onderwerpen waarover het zelf adviezen wil initiëren. Mede met het oog daarop voert het adviescollege in deze fase kennismakingsgesprekken met betrokken partijen, waaronder maatschappelijke organisaties als de Groninger Bodembeweging en het Groninger Gasberaad en met de Nationaal Coördinator Groningen NCG en toezichthouder SODM.

De adviezen worden gepubliceerd op de website van het Adviescollege Veiligheid Groningen.

Lees het volledige besluit in de Staatscourant.