Benoeming nieuwe regeringscommissaris en plaatsvervanger Sint Eustatius

De ministerraad heeft op voorstel van minister Knops van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties  ingestemd met de benoeming van de nieuwe regeringscommissaris en de plaatsvervangend regeringscommissaris van Sint Eustatius: de heer Marnix van Rij en mevrouw Alida Francis. 

De heer Van Rij en mevrouw Francis nemen per 15 februari 2020 de taken over van de huidige regeringscommissaris, de heer Marcolino Franco en zijn plaatsvervanger de heer Mervyn Stegers. Marcolino Franco en Mervyn Stegers hebben de afgelopen twee jaar de vele partijen samengebracht om op allerlei fronten samen te werken aan de duurzame verbeteringen op Sint Eustatius.

De nieuwe regeringscommissaris Marnix van Rij was lid van de Eerste Kamer van 9 juni 2015 tot 4 juni 2019. Tot medio 2019 was hij partner bij Ernst&Young belastingadviseurs. In zijn laatste functie was hij voor het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties strategisch adviseur voor Caribisch Nederland. 

De nieuwe plaatsvervangend regeringscommissaris mevrouw Alida Francis is geboren en getogen op Sint Eustatius en al dertig jaar werkzaam in het Caribisch gebied. In haar laatste functie was zij in dienst van RCN communicatie en heeft zij een belangrijke bijdrage geleverd aan de wederopbouw van Sint Eustatius na orkaan Irma.