Benoeming directeur Politieacademie

De heer Gerrit den Uyl is voorgedragen door minister Grapperhaus van Justitie en Veiligheid als directeur van de Politieacademie. De beoogde benoemingsdatum is 16 februari 2020.

De heer Den Uyl is momenteel directeur van het Politiedienstencentrum. Daarvoor was hij onder meer diensthoofd Facilitair Management bij het Politiedienstencentrum.