Eerste Strategisch Omgevingsbeeld bundelt ontwikkelingen en perspectieven op JenV-gebied

De publicatie brengt belangrijke en actuele maatschappelijke ontwikkelingen in beeld die relevant zijn voor JenV. Het omgevingsbeeld biedt de lezer nieuwe perspectieven op het gebied van beleid, kennis, innovatie en strategie.

©Ministerie van Justitie en Veiligheid

De publicatie brengt belangrijke en actuele maatschappelijke ontwikkelingen in beeld die relevant zijn voor JenV. Het omgevingsbeeld biedt de lezer nieuwe perspectieven op het gebied van beleid, kennis, innovatie en strategie.

Voor de samenstelling van het beeld werd onder meer gebruik gemaakt van meer dan honderd recente publicaties van JenV, trendbureaus, de wetenschap, kennisinstellingen en planbureaus.

De resultaten daarvan zijn aangevuld met de inzichten van experts van binnen en buiten JenV. Zo komen veel perspectieven aan bod en die leiden tot een beter en completer zicht op JenV en de omgeving waarmee we samenwerken.

Zo ontstaat een omgevingsanalyse die  aanknopingspunten biedt voor het verder onderzoeken en vormgeven van de veranderende rol van JenV. Belangrijk daarbij is de samenwerking binnen en met JenV-organisaties op een ingrijpend veranderend maatschappelijk speelveld.

Hoewel gemaakt voor het JenV-domein, is het Strategisch Omgevingsbeeld bruikbaar voor iedereen die geïnteresseerd is in de maatschappelijke ontwikkelingen in Nederland met het oog op recht en veiligheid.