Benoeming burgemeester Duiven

De heer mr. H.B. (Huub) Hieltjes is benoemd tot de nieuwe burgemeester van de gemeente Duiven. De benoeming gaat in op 21 februari 2020.

De heer Hieltjes (54 jaar) is lid van de VVD. Hij is op dit moment waarnemend burgemeester van de gemeente Kapelle. Daarvoor was hij onder andere waarnemend dijkgraaf en lid van het dagelijkse bestuur van het waterschap Brabantse Delta.

Op dit moment is de heer mr. J.M.L. Niederer (VVD) waarnemend burgemeester van Duiven.