Grote handelsmissie bij staatsbezoek Indonesië

Bijna 180 vertegenwoordigers van 112 bedrijven, organisaties en kennisinstellingen doen mee aan de handelsmissie die parallel plaatsvindt aan het staatsbezoek aan Indonesië. Het Aziatische land is met bijna 270 miljoen inwoners een aantrekkelijke markt voor Nederlandse ondernemers.

Nederland is de grootste Europese investeerder in Indonesië. In 2018 ging het om een investeringsbedrag van ongeveer 4,2 miljard euro. De Indonesische investeringen in Nederland zijn in dat jaar gestegen naar 210 miljoen euro.

In 2018 exporteerde Nederland voor 798 miljoen euro aan goederen, zoals aardolieproducten, machines en voertuigen, en 575 miljoen euro aan diensten. Nederland importeerde in dat jaar ruim 2,8 miljard euro aan goederen uit Indonesië en 447 miljoen euro aan diensten. De economische missie richt zich op vier sectoren: agrifood, gezondheidszorg, kust- en waterbeheer en afvalmanagement (circulaire economie) en watertechnologie.

De handelsmissie onder leiding van minister Kaag voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking, zakelijk missieleider Hans de Boer van VNO-NCW en minister Van Nieuwenhuizen (Infrastructuur en Waterstaat) begint maandagavond in Jakarta. Zijne Majesteit Koning Willem-Alexander en Hare Majesteit Koningin Máxima zijn aanwezig bij enkele onderdelen van het bedrijvenprogramma, waaronder de uitwisseling van overeenkomsten en contracten tussen Nederlandse en Indonesische bedrijven en overheidsorganisaties.

Minister Kaag spreekt onder anderen met de coördinerend minister van Economische Zaken en de minister van Financiën. Ook bezoekt ze een systeem van The Ocean Cleanup dat plastic uit de rivier haalt. Woensdagavond vertrekt Kaag naar Brussel, waar ze donderdag deelneemt aan een vergadering met Europese handelsministers.

Minister Van Nieuwenhuizen is tot vrijdag in Jakarta en Surabaya met bedrijven die actief zijn op het gebied van water, de maritieme industrie en de circulaire economie. Er zijn al veel Nederlandse waterbedrijven actief in Indonesië, onder meer met plannen om overstromingen in de hoofdstad Jakarta aan te pakken.

Op dinsdag 13 maart tekent Van Nieuwenhuizen de watersamenwerking met de Indonesische minister van Publieke Werken. Ook sluit zij een nieuwe overeenkomst met de Indonesische minister van Milieu en Bosbouw voor minder afval, meer recycling en betere waterkwaliteit. Nu nog verdwijnt jaarlijks 3 miljoen ton van hun plastic in de oceanen. Met onze kennis en innovaties kan Nederland helpen in bijvoorbeeld beter afvalbeheer en het duurzamer circulair ontwerpen van producten en verpakkingen. Indonesië werkt aan het slimmer en duurzamer maken van de havens, het verbeteren van maritieme opleidingen en biedt Indonesië kansen voor de scheepsbouwsector. Met de afspraken die tijdens de economische missie worden gemaakt, kunnen Nederlandse maritieme bedrijven en havens meedingen naar deze Indonesische investeringen.

De bedrijven volgen gezamenlijke en eigen programma’s, waaronder seminars, netwerkbijeenkomsten en bezoeken aan bedrijven en de haven. In Surabaya wordt het nieuwe Netherlands Business Support Office geopend, een handelskantoor van de Nederlandse overheid om ondernemers te ondersteunen.