Bedrijven doen goede zaken tijdens handelsmissie Indonesië

Nederlandse bedrijven doen goede zaken tijdens het staatsbezoek in Indonesië. De handelsmissie levert in totaal naar schatting ongeveer 1,2 miljard euro op. Het gaat dan om overeenkomsten en contracten tussen Nederlandse en Indonesische bedrijven en overheidsorganisaties.

Aan de economische missie nemen bijna 180 vertegenwoordigers van 112 bedrijven, organisaties en kennisinstellingen deel. Bedrijven zullen ongeveer 25 akkoorden sluiten met andere bedrijven of met overheidsorganisaties, variërend van memorandums van overeenstemming en intentieverklaringen tot contracten.

Overeenkomsten tijdens handelsdiner

Drie overeenkomsten zijn dinsdagavond uitgewisseld. Dat gebeurde tijdens een handelsdiner in aanwezigheid van Zijne Majesteit Koning Willem-Alexander en Hare Majesteit Koningin Máxima. Het ging bijvoorbeeld om afspraken over de bouw van een fabriek voor flexibele zonnecellen in Indonesië en een proef voor een energiesysteem met zonnepanelen en opslagbatterijen.

Nederland grootste investeerder

Nederland is de grootste Europese investeerder in Indonesië. In 2018 ging het om een investeringsbedrag van ongeveer 4,2 miljard euro. De Indonesische investeringen in Nederland zijn in dat jaar gestegen naar 210 miljoen euro. Bij de nieuwe afspraken met een totaal geschatte waarde van 1,2 miljard euro gaat het ook vooral om investeringen.

Indonesië aantrekkelijke markt

Indonesië is met bijna 270 miljoen inwoners een aantrekkelijke markt voor Nederland. In 2018 exporteerde Nederland voor 798 miljoen euro aan goederen, zoals aardolieproducten, machines en voertuigen, en 575 miljoen euro aan diensten. Nederland importeerde in dat jaar ruim 2,8 miljard euro aan goederen en 447 miljoen euro aan diensten.

De handelsmissie richt zich op vier sectoren: agrifood, gezondheidszorg, kust- en waterbeheer en afvalmanagement (circulaire economie) en watertechnologie.