Reactie minister Schouten op vertrek IG NVWA

Rob van Lint heeft de minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit laten weten per 1 mei 2020 terug te treden als inspecteur-generaal van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA). 

De NVWA zit midden in een fase van herbezinning die moet leiden tot een toezichthouder die zichzelf verbetert en in staat is om haar taak waar te blijven maken: het toezicht op de veiligheid van ons voedsel en producten, dierenwelzijn en natuur.

De herbezinning is gestart in juli 2019 en heeft geleid tot een bredere opdracht om tot een gedegen analyse te komen welke concrete verbeteringen NVWA-medewerkers nodig hebben voor hun dagelijkse werkpraktijk. Goed toezicht staat of valt met de mensen die het uitvoeren en de wijze waarop ze daar invulling aan kunnen geven.

Minister Schouten gaat spoedig met de NVWA in overleg hoe we de herbezinning verder vorm gaan geven en hoe de post van inspecteur-generaal per 1 mei wordt ingevuld.

Rob van Lint is op 1 juli 2017 gestart als IG van de NVWA. Minister Schouten: ‘Ik respecteer de keuze van Rob van Lint. Ik wil Rob danken voor al zijn inspanningen om het werk van de NVWA in goede banen te leiden. Dat heeft hij met grote toewijding en veel liefde voor alle vakmensen gedaan.’