VWS organiseert spoedoverleg met NFU, NVZ en het RIVM

De Federatie Medisch Specialisten FMS geeft aan het zekere voor het onzekere te willen nemen. Op basis van de WHO studies lijken jongeren tot 20 jaar nauwelijks geraakt te worden door het virus en ook maar een zeer beperkte rol te spelen bij de verspreiding. Daarom zeggen artsen van het Outbreak Management Team (OMT) dat we de scholen niet moeten sluiten.

We hebben enorm veel waardering voor de docenten en schoolleiders die ons door deze moeilijke periode heen slepen.

De artsen van het OMT zijn ook medisch specialisten. Het zekere voor het onzekere nemen, betekent ook dat het openbare leven stil komt te liggen. Daarbij komt dat het belangrijk is dat kinderen onderwijs blijven krijgen. En als de kinderen thuis zouden blijven, heeft dat een enorme weerslag op tal van vitale sectoren, waaronder de zorg.

Het kabinet neemt de oproep van de FMS serieus en het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport organiseert morgenmiddag om 14:00 een overleg tussen de FMS, NFU, NVZ en het RIVM. Mogelijk kan dat de standpunten nader tot elkaar brengen. Het kabinet treedt morgen eveneens in overleg met de onderwijsraden. In de loop van morgen volgt nadere berichtgeving.