Goed gesprek VWS, RIVM met koepels van artsen en ziekenhuizen

De Federatie Medisch Specialisten (FMS), Nederlandse Federatie van Universitair Medische Centra (NFU), de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen (NVZ), het RIVM en VWS hebben zondag 15 maart 2020 een constructief gesprek met elkaar gehad.

Partijen onderstrepen dat het van essentieel belang is dat we de aanpak van de coronacrisis baseren op het advies van deskundigen, zoals dat is georganiseerd onder leiding van het Outbreak Management Team (OMT)-RIVM.

Ook het belang van eenduidige communicatie wordt gedeeld, teneinde de bestaande crisisstructuur te versterken. Om koepelorganisaties van zorgprofessionals in staat te stellen dit zo goed mogelijk te doen, start VWS een overlegstructuur waarin koepelorganisaties worden geïnformeerd over de aanpak van het coronavirus en waarin zij hun vragen en zorgen kwijt kunnen.