Benoeming directeur-generaal Fiscale Zaken bij Financiën

Drs. J.K. (Jasper) Wesseling wordt directeur-generaal Fiscale Zaken bij het ministerie van Financiën. De ministerraad heeft ingestemd met de voordracht op voorstel van minister Knops van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. De benoeming gaat in per 1 april 2020.

Als directeur-generaal Fiscale Zaken wordt Wesseling verantwoordelijk voor het beleid van het belastingstelsel en douanewetgeving. Ook is de directeur-generaal Fiscale Zaken opdrachtgever van de Belastingdienst. Wesseling is sinds oktober 2017 directeur Algemene Fiscale Politiek tevens plaatsvervangend directeur-generaal Fiscale Zaken bij het ministerie van Financiën. Daarvoor was hij onder andere directeur Innovatie en Kennis tevens plaatsvervangend directeur-generaal Bedrijfsleven en directeur Ruimtelijk-Economisch Beleid bij het ministerie van Economische Zaken.

Jasper Wesseling studeerde economie aan de Universiteit van Amsterdam, de Erasmus Universiteit en Southwestern University in Georgetown USA.

Deze benoeming is tot stand gekomen via de procedure voor de topmanagementgroep van de Algemene Bestuursdienst.