Kabinet beslist komende week over volgende stap inzet corona-apps

Het kabinet wil op dinsdag 21 april aanstaande een besluit nemen over de volgende stap ten aanzien van apps ter ondersteuning van het bron- en contactonderzoek van de GGD. Belangrijk bij deze afweging is dat de apps zinvol, veilig en vertrouwd ingezet kunnen worden om het coronavirus te bestrijden. Dat werd zojuist bekendgemaakt tijdens de 'Appathon’ die dit weekend op het ministerie van VWS plaatsvond.

Na de oproep om mee te denken over de ontwikkeling en inzet van apps werden 7 apps door tientallen onafhankelijke experts en duizenden belangstellenden tijdens de 'appathon' openbaar getoetst. Het ging om een app die het onderzoek van de GGD ondersteunt door te signaleren of een gebruiker in de buurt is geweest van een andere gebruiker die besmet blijkt te zijn.

De leveranciers van de apps konden gedurende het weekend de eigen oplossing verbeteren. Zodat deze optimaal aansluit bij het te ondersteunen werkproces van de GGD en voldoet aan de strikte eisen die gesteld worden. De 'appathon' was niet bedoeld om een winnende app aan te wijzen, maar om 7 partijen de kans te geven hun voorstel te presenteren en verbeteren en om van te leren wat zou kunnen werken en wat niet.

De apps werden uiteindelijk door experts op het gebied van onder andere epidemiologie, gebruiksvriendelijkheid, privacy, dataveiligheid en rechten beoordeeld. Ook het publiek heeft via publiekebeproeving.nl massaal (24.000 stemmen) hun mening gegeven.

Het vervolgproces

De eerdergenoemde experts brengen vandaag en morgen hun advies over de apps uit aan het kabinet. Zo heeft de landsadvocaat met zogenoemde 'privacy-analyses' de voorstellen getoetst op privacy en heeft KPMG onderzoek gedaan naar de kwaliteit van de verschillende broncodes en de beveiliging. Daarnaast komt de Autoriteit Persoonsgegevens morgen (maandag 20 april) met haar advies.

Op basis van deze adviezen en uitkomsten wil het kabinet op dinsdag 21 april bekendmaken wat de volgende stap zal zijn in de besluitvorming over de mogelijke inzet van apps om het werk van de GGD te ondersteunen.

Het Outbreakmanagementteam vroeg het kabinet eerder al om de inzet van apps te verkennen.

Informatie 'appathon'

Meer informatie over de 'appathon', de teams en technische informatie is te vinden op:

  • www.rijksoverheid.nl/coronavirusapp of
  • www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/openbaar-en-dagelijks-leven/apps.

Wil je de 'appathon' terugkijken? Dat kan via de volgende twee links: