Forse toename aanvragen zon-op-dak-projecten in laatste ronde SDE+

De laatste ronde van de Stimuleringsregeling Duurzame Energie (SDE+) heeft in totaal 7562 aanvragen opgeleverd voor duurzame energieprojecten, goed voor een gezamenlijke maximale jaarproductie van 24,7 PJ aan duurzame energie. Het overgrote deel van de ingediende aanvragen betreft Zon-PV-projecten. Het aantal aanvragen voor zon-op-dak-projecten neemt met in totaal 7335 aanvragen fors toe. Omdat het kabinet heeft aangekondigd de SDE+ te verbreden om ook CO2-reducerende technieken onder de  regeling te brengen, is dit de laatste ronde van de SDE+. De eerste ronde van de nieuwe en verbrede SDE++-regeling opent dit najaar.

De voorjaarsronde van de SDE+ 2020 is opengesteld van 17 maart 2020 tot 2 april 2020 met een budget van €4 miljard. Het betreft een aanvullende ronde, bedoeld om een extra impuls te geven aan het aandeel hernieuwbare energie.

Zoals gebruikelijk in de SDE+ is de regeling gefaseerd opengesteld zodat aanvragen met een lagere kostprijs (het zogenaamde ‘basisbedrag’) voorrang krijgen. Zo worden ontwikkelaars gestimuleerd om hun projecten tegen de laagst mogelijke kosten te realiseren, zodat met hetzelfde budget meer hernieuwbare energieopwekking mogelijk wordt gemaakt. In totaal is in deze ronde voor €4,1 miljard aangevraagd, waarbij een aanzienlijk aantal projecten onder het maximale basisbedrag heeft ingediend. De voorjaarsronde 2020 was tevens de tweede ronde waar bij de aanvraag een transportindicatie van de netbeheerder moest worden bijgevoegd, zodat zeker wordt gesteld dat subsidie gaat naar projecten waarvoor daadwerkelijk ruimte is op het elektriciteitsnet. In totaal hebben regionale netbeheerders in deze ronde 92% van de aangevraagde transportindicatie positief beoordeeld. Een overzicht van het aantal aanvragen per techniek in de voorjaarsronde van de SDE+ is te vinden in figuur 1.

De ingediende aanvragen zijn door de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) in behandeling genomen en worden beoordeeld aan de hand van onder andere de vergunningsvereisten en technische en financiële haalbaarheid. Aanvragen voor projecten die aan alle voorwaarden voldoen komen in aanmerking voor een subsidiebeschikking.

Vergroot afbeelding Aanvragen SDE voorjaar 2020
Beeld: ©RVO
Aanvragen SDE+ voorjaarsronde 2020

Verlenging realisatietermijn SDE+-projecten in 2020

Vanwege de uitbraak van het Coronavirus kan sprake zijn van langere levertijd voor benodigde materialen of van een gebrek aan beschikbare arbeidskrachten. Daarnaast hebben projecten in sommige gebieden nog te maken met een gebrek aan transportcapaciteit op het elektriciteitsnet. Daarom heeft het kabinet besloten om alle projecten met een realisatietermijn in 2020, die vanwege factoren buiten hun invloedssfeer vertraging oplopen, op aanvraag een ontheffing van één jaar kunnen krijgen op voorwaarde dat het project binnen dat extra jaar kan worden gerealiseerd.