Discriminatiecijfers 2019 gepubliceerd: ‘Registratie van discriminatie-incidenten neemt toe’

Het aantal meldingen en registraties van discriminatie-incidenten is in 2019 gestegen. Dat blijkt uit de rapportage Discriminatiecijfers 2019. De rapportage geeft een beeld waar discriminatie voorkomt, wie ermee te maken heeft en op welke wijze de discriminatie heeft plaatsgevonden. Het landelijk rapport Discriminatiecijfers is samengesteld door Art.1 in opdracht van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en de politie, in samenwerking met Discriminatie.nl (de landelijke vereniging van antidiscriminatievoorzieningen). Ook de cijfers van het College voor de Rechten van de Mens en het Meldpunt internet Discriminatie (MiND) zijn meegenomen in de rapportage.

De politie registreerde vorig jaar 17 procent meer discriminatie-incidenten. Bij de antidiscriminatievoorzieningen van de gemeenten (ADV’s) gaat het om toename van 1,4 procent. Bij MiND steeg het aantal meldingen van discriminatie op internet met 19 procent. Bij het College voor de Rechten van de Mens nam het aantal verzoeken om een oordeel met 6 procent toe en er kwamen 11 procent meer vragen en meldingen binnen. ´Elk incident van discriminatie is er een te veel. Iedereen moet mee kunnen doen. Deze cijfers geven aan dat een gerichte aanpak ontzettend belangrijk is’, aldus minister Ollongren.

Discriminatie was, los van de officiële meldingen en registraties, geregeld het onderwerp van verhitte publieke en politieke discussies. De Nashville-verklaring, het stringente voorkeursbeleid van de TU Eindhoven en het plan om kunstmatige inseminatie voor lesbische en alleenstaande vrouwen uit het basispakket te halen, leidden vorig jaar tot aanzienlijk meer meldingen bij ADV’s. Ook was discriminatie op de arbeidsmarkt wederom een veelbesproken thema en zorgden racistische spreekkoren op de voetbaltribunes voor geschokte reacties.

Herkomst, handicap, geslacht en andere discriminatiegronden

De meeste registraties bij ADV’s (44 procent), politie (39 procent) en MiND (38 procent) betroffen discriminatie op grond van herkomst. Daarnaast werd vaak melding gedaan van discriminatie op de gronden handicap en geslacht. De politie registreerde verhoudingsgewijs veel incidenten waarbij sprake was van discriminatie op grond van seksuele gerichtheid en antisemitisme. De meeste verzoeken die het College voor de Rechten van de Mens ontving, hadden betrekking op de discriminatiegrond handicap/chronische ziekte; de meeste vragen die bij het College binnenkwamen gingen over geslacht.

Arbeidsmarkt blijft op 1

De melders bij ADV’s ervaren discriminatie het vaakst op de arbeidsmarkt (1.140 meldingen), zowel bij sollicitaties als op de werkvloer. Bij het College voor de Rechten van de Mens heeft bijna de helft van de verzoeken om een oordeel betrekking op de arbeidsmarkt. Naast de arbeidsmarkt ervaren melders bij ADV’s relatief vaak discriminatie als ze gebruik maken van collectieve voorzieningen (594 meldingen), waaronder bijvoorbeeld uitkeringen of gemeentelijke voorzieningen vallen, of bij commerciële dienstverlening zoals onheuse bejegening in winkels of uitsluiting van bepaalde diensten. Een opvallende verandering die zich afgelopen vijf jaar aftekende bij de politie is de toename van geregistreerde incidenten in de directe woonomgeving en afname van geregistreerde voorvallen op de openbare weg.

Meeste politieregistraties in Randstad

De politie registreerde de meeste incidenten in de Randstad. In verhouding tot het aantal inwoners registreerde de politie-eenheden in Amsterdam, Rotterdam en Den Haag meer incidenten dan gemiddeld. Bij de ADV’s kwamen in Amsterdam en Noord-Nederland en Midden Nederland de meeste meldingen binnen afgezet tegen het aantal inwoners.

Vijfde rapportage discriminatiecijfers

Dit is de vijfde gezamenlijke  editie van deze rapportage over discriminatiecijfers van de politie, antidiscriminatievoorzieningen, College voor de Rechten van de Mens en MiND. Vandaag verschijnen ook tien regionale rapporten met discriminatiecijfers van ADV's en politie. Alle rapporten zijn te vinden op www.discriminatie.nl.