Actualisatie voorwaarden afstandsonderwijs inburgeringsplichtigen

De coronamaatregelen van de overheid hebben ook invloed op inburgeren. Het is van belang dat inburgeringsplichtigen toegang blijven houden tot inburgeringsonderwijs en het al geleerde niet verloren gaat door een onderbreking van het leertraject.

De periode waarin de coronamaatregelen van het kabinet van kracht zijn, is verlengd. Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft het servicedocument geactualiseerd. De actualisatie betreft de verlenging van de aangepaste voorwaarden voor afstandsonderwijs tot in ieder geval 20 mei 2020. De periode waarin de contracten kunnen worden omgezet duurt ook tot in ieder geval 20 mei 2020. Het geactualiseerde servicedocument leest u op de website van Blik op Werk.