Benoeming directeur-generaal Douane bij het ministerie van Financiën

Mr. N. Th. (Nanette) van Schelven wordt directeur-generaal Douane bij het ministerie van Financiën. De ministerraad heeft ingestemd met de voordracht op voorstel van minister Ollongren van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. De benoeming gaat in op 25 mei 2020.

Nanette van Schelven is sinds 2018 algemeen directeur Douane bij de Belastingdienst. Daarvoor was zij onder andere waarnemend hoofddirecteur en directeur Juridische Zaken bij de Immigratie- en Naturalisatiedienst en plaatsvervangend directeur Juridische Zaken bij het toenmalige ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit.

Nanette van Schelven studeerde Rechten in Leiden.

Deze benoeming is tot stand gekomen via de procedure voor de topmanagementgroep van de Algemene Bestuursdienst.