Benoeming directeur-generaal Toeslagen bij het ministerie van Financiën

D.A (Ditte) Hak MBA wordt directeur-generaal Toeslagen bij het ministerie van Financiën. De ministerraad heeft ingestemd met de voordracht op voorstel van minister Ollongren van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. De benoeming gaat in op 1 augustus 2020..

Ditte Hak is op dit moment directeur Operations bij zorgverzekeraar Zilveren Kruis (onderdeel van Achmea) en lid van de raad van toezicht van Stichting Geldfit Nederland. Daarvoor was ze bij Zilveren Kruis interim-directeur Klantcontact. Eerder vervulde ze bij Achmea diverse (management)functies, waaronder directeur Pim Mulier en directeur Leefstijl Training en Coaching.

Ditte Hak behaalde een Master of Business Administration aan de European University in Den Haag.

Deze benoeming is tot stand gekomen via de procedure voor de topmanagementgroep van de Algemene Bestuursdienst.